Highland

Highland, alebo škótsky náhorný dobytok, pochádza z oblastí severozápadnej škótskej vysočiny a centrálneho Škótska. Toto plemeno sa dnes môže tiež nazývať génovou rezervou, pretože nebolo vystavené žiadnym moderným selekčným postupom, ktoré boli uplatňované v chove dobytka od 19. storočia.

Tvrdé podmienky, skromná pastva a celoročný pohyb vo voľnej prírode priaznivo ovplyvnili konštitúciu a zdravie tohto dobytka, ktorý získal neobyčajnú odolnosť a otužilosť.

Plemeno Highland má také vlastnosti, ktoré zodpovedajú dnešným požiadavkám na chov v súlade s prírodou, na starostlivosť o krajinu, ochranu zvierat a predovšetkým na zdravé a chutné potraviny. Je to nesmierne tvrdé a odolné plemeno, ktorému sa darí i v horších klimatických podmienkach, z čoho vyplýva, že chov by mal byť situovaný celoročne vonku a bez zvláštnych nárokov na ustajnenie, čo platí i pre krížencov s týmto plemenom.

Za čistokrvné sú považované len zvieratá bez akéhokoľvek podielu krvi iného plemena. Z takýchto zvierat sú v rámci bonitácií vyberané matky pre produkciu plemenných býčkov, ktoré sú zároveň hlavnou základňou pre produkciu kvalitného plemenného materiálu pre chovy v SR.

Charakteristické vlastnosti plemena Highland sú tvrdosť, nenáročnosť a dlhovekosť, ľahký priebeh pôrodu, veľmi kľudná povaha a vynikajúce materské vlastnosti. Zvlášť cenená vlastnosť je vynikajúca pastevná schopnosť aj na veľmi extenzívnych porastoch.

Galéria