O nás

Rok 1999. Objavil sa nápad. Nápad, ktorý nebol v širokom okolí doposiaľ realizovaný. Bol to chov danielov a muflónov. A z nápadu sa stala reálna podoba. Dôležitú úlohu v tom zohral aj môj bratranec Jaro. Zrejme bez neho by k realizácii nedošlo. Jeho vzťah k prírode, lesu, zveri a neskôr aj zvieratám to všetko rozhodlo. Za to všetko som mu veľmi vďačný.

Niektoré veci šli samé od seba prirodzeným spôsobom, iné sme prispôsobovali, aby daniel a muflón mali čo najlepšie podmienky farmárskeho chovu na severovýchode Slovenska.

Držíme sa zásady, že zver máme obmedzovať čo najmenej. Chov danielov je prispôsobený produkcii kvalitnej zveriny bez zbytočného prikrmovania a tomu odpovedá aj pomer chovaných jedincov k celkovej výmere trávnatého a lesného porastu na farme. Dôraz tiež kladieme na kvalitu tráv v ohrade a príprave kvalitného sena z priľahlých lúk. Dbáme na kvalitne a včasne obmieňanie samcov a samíc z iných chovov zo Slovenska, Česka či Poľska, aby nedochádzalo k príbuzenskej plemenitbe.

Keďže máme aj ďalšie trávnaté plochy v okolí farmy, pristúpili sme od roku 2011 k chovu hovädzieho dobytka. Najvhodnejším typom pre naše podmienky je horský škótsky dobytok (Highland). Jalovice sme nakúpili zo severnej Moravy a kvalitného plemenného býka zo Šumavy. Pri dopĺňaní stáda ďalšími jalovičkami sme uprednostnili výber z kvalitných chovov zo stredného a západného Slovenska s prihliadnutím na pôvod kráv. Naším cieľom je produkcia kvalitného chovu býčkov a jalovičiek nádherného a veľmi vďačného plemena, ktoré sa stáva ozdobou krásnych slovenských podhorských lúk.

Ing. Jaroslav Hnatič, majiteľ